مرکز اعلام حریق آرات
خانه / اعلام حریق مکان های خاص

اعلام حریق مکان های خاص

اعلام حریق انبار

سیستم اعلام حریق سوله

اعلام حریق انبار به جهت ذخیره سازی تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای کسب و کارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فضا ها باید به شدت در برابر خطر حریق محافظت شوند. وجود مواد اشتعال زا ، تحت نظارت نبودن مداوم توسط انسان ها می تواند در …

توضیحات بیشتر »